Välkommen till Welcome to

Strindberg Arkitekter arbetar med uppdrag i alla skeden, från idé- och projektutveckling till fullständig projektering. Staffan Strindberg ritar bl.a. villor och sommarhus.

Staffan Strindberg architect SAR/MAR wants architecture to express it's time and to be clear in it's intentions.